Søk om fri rettshjelp

Fylles inn hvis du har samboer eller er gift
Formuen slik den er oppgitt på siste skattemelding (etter fradrag for gjeld)
Fortell om saken slik at vi kan vurdere om det er en sakstype som gir rett til fri rettshjelp.

Mange har fri retthjelp uten at de selv vet det og har krav på advokathjelp hvor staten tar hele eller deler av regningen.

Ring oss