Statsbudsjettet 2020 og fri rettshjelp

egenandelen øker i 2020

Det er foreslått å øke rettshjelpsatsen til 1060 i 2020 opp fra kr. 1040. Det er altså slik at advokater som innvilger og jobber med fri rettshjelp får betalt 20 kr mer pr time i 2020 dersom budsjettet blir vedtatt på dette punktet. Det er ikke mye du som rettsbruker/klient vil merke til dette, men det vil også bety at egenandelene øker tilsvarende. Maks egenandel i en fri sakførselssak er i dag 8 x 1040, altså kr. 8.320, mens maks egenandel til neste år da vil være 8.480,-

Ring oss