Nye inntektsgrense for fri rettshjelp 2023

Nye inntektsgrense for fri rettshjelp 2023

Fra 1. januar 2023 ble det innført nye inntekts- og formuesgrenser for fri rettshjelp. Endringene innebærer at flere kan få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller til å føre en rettssak for domstolene. I noen typer saker får du fri rettshjelp uavhengig av hva du har i inntekt og formue, mens du i andre saker må ha en inntekt og formue under visse grenser for å kunne få fri rettshjelp.

Fra nyttår ble inntektsgrensen for enslige hevet til 350 000 kroner, mens grensen for ektefeller og samboere ble hevet til 540 000 kroner. Samtidig ble formuesgrensen hevet til 150 000 kroner. Dette betyr at flere kan få fri rettshjelp enn tidligere.

Det er viktig å merke seg at det er bestemte typer saker hvor du får fri rettshjelp uavhengig av hva du har i inntekt og formue. Dette inkluderer saker som gjelder barnevern, saker om tvangsinnleggelse eller tvungen omsorg, og straffesaker hvor det er fare for frihetsstraff.

Samtidig med økningen i inntektsgrensene, har den offentlige salærsatsen også økt fra 1121 til 1140 kroner fra 1. januar 2023. Dette innebærer at advokater som arbeider med fri rettshjelp vil få bedre betalt for sitt arbeid.

Det er viktig å være klar over at fri rettshjelp ikke dekker alle kostnader i forbindelse med en rettssak eller juridisk rådgivning. Det kan være kostnader knyttet til utgifter som vitneavgift, sakkyndige, tolk eller reise. Disse kostnadene må du dekke selv.

Endringene i inntekts- og formuesgrensene for fri rettshjelp er en positiv utvikling for de som trenger juridisk hjelp, men som ikke har råd til å betale for dette selv. Det er viktig å være klar over hvilke typer saker som gir rett til fri rettshjelp og hva som er dekningene, slik at du kan være sikker på hva du har krav på.

Ring oss