Advokat Christian Wulff Hansen gir fri rettshjelp

Advokat Christian Wulff Hansen gir fri rettshjelp i saker etter barneloven, barnevernloven og straffeloven. Dette betyr at personer som har behov for juridisk hjelp i disse sakene, men som ikke har økonomisk evne til å betale for det, kan få hjelp av Hansen uten kostnad.

Det kan være svært vanskelig å navigere seg gjennom juridiske prosesser, spesielt når det gjelder sensitive saker som involverer barn og barnevern. Hansen tilbyr sin ekspertise og erfaring for å hjelpe de som trenger det mest.

Det er viktig å merke seg at ikke alle som søker fri rettshjelp vil kvalifisere for det. Det er visse inntekts- og formuesgrenser som må oppfylles, og det er derfor lurt å undersøke om man har rett til fri rettshjelp før man tar kontakt med en advokat.

Hansen understreker at mange har forsikring som dekker fri rettshjelp gjennom sin fagforening. Dette betyr at personer som har en slik forsikring har fritt advokatvalg og kan velge Hansen som sin advokat.

Å velge riktig advokat kan være avgjørende for utfallet av en sak. Hansen har solid erfaring og ekspertise innenfor områdene barneloven, barnevernloven og straffeloven, og vil kunne gi kvalifisert og relevant hjelp til de som trenger det.

Det er viktig å huske på at fri rettshjelp er en rettighet for de som har behov for det, og at det er mange advokater som tilbyr denne tjenesten. Hvis du trenger hjelp i en sak etter barneloven, barnevernloven eller straffeloven, kan du kontakte Advokat Christian Wulff Hansen for å undersøke om du kvalifiserer for fri rettshjelp, og eventuelt få hjelp med saken din.

Fylles inn hvis du har samboer eller er gift
Formuen slik den er oppgitt på siste skattemelding (etter fradrag for gjeld)
Fortell om saken slik at vi kan vurdere om det er en sakstype som gir rett til fri rettshjelp.
Ring oss