Statsbudsjettet 2020 og fri rettshjelp

egenandelen øker i 2020

Det er foreslått å øke rettshjelpsatsen til 1060 i 2020 opp fra kr. 1040. Det er altså slik at advokater som innvilger og jobber med fri rettshjelp får betalt 20 kr mer pr time i 2020 dersom budsjettet blir vedtatt på dette punktet. Det er ikke mye du som rettsbruker/klient vil merke til dette, men det vil også bety at egenandelene øker tilsvarende. Maks egenandel i en fri sakførselssak er i dag 8 x 1040, altså kr. 8.320, mens maks egenandel til neste år da vil være 8.480,-

Fylkesmannen: Tolga-brødrene tjener for mye til å få fri rettshjelp (VG)

Les VGs artikkel om brødrene Holøyen som feilaktig er gitt diagnosen «psykisk utviklingshemmet», men som ikke får innvilget fri rettshjelp for de har for høy inntekt.

Fylkesmannen: Tolga-brødrene tjener for mye til å få fri rettshjelp (VG)

Revidert statsbudsjett kutter bevilgning til fri rettshjelp med 87,1 millioner kroner

mindre penger til fri rettshjelp staten

«Inntektsgrensen for rett til fri rettshjelp er ikke justert siden 2009. Grunnet positiv inntektsutvikling i husholdningene over tid, forventes det en nedgang i andelen husholdninger som oppfyller kravene til fri rettshjelp de kommende årene. Basert på regnskapstall foreslås det å redusere bevilgningen med 87,1 mill. kroner.»

Begrunnelsen viser til at husholdningene over tid har hatt en økning i inntekt og at færre oppfyller de økonomiske vilkårene. Samtidig vet vi at inntektsgrensene har stått stille siden 2009. Ordningen med fri rettshjelp strupes dermed i begge ender.

Dersom inntektsgrensene ble justert etter konsumprisindeksen ville grensen for enslige som i dag er på 246.000 brutto være på 296.623 brutto, mens grensen for samboere/ektefeller som i dag er på 369.000 vært på 444.934,-.

I tillegg kommer at salærsatsene til advokatene i saker med fri rettshjelp heller ikke følger samfunnsutviklingen og dermed gjør det mindre attraktivt å for advokater å jobbe med slike saker.

Ring oss