Økonomiske vilkår

For å få innvilget fri rettshjelp er det vilkår knyttet til hvilken type saker det er og til din økonomiske situasjon. De økonomiske vilkårene følger av Forskrift til lov om fri rettshjelp kapittel 1.

En må også merke seg at det er forskjell på behovsprøvde saker og ikke-behovsprøvde saker. Det er bare de behovsprøvde sakene som har vilkår knyttet til din økonomi. De ikke-behovsprøvde saker er saker hvor du vil få innvilget fri rettshjelp uavhengig av din økonomiske situasjon (se siden om hvilke type saker som gir rett til fri rettshjelp)

Fri rettshjelp kan være en stor økonomisk lettelse for mange som ikke har råd til å betale for advokathjelp selv. Men det er visse grenser som må være oppfylt før du kan kvalifisere for fri rettshjelp.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er pr i dag (2023) kr 350 000 for enslige og kr 540 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Dette betyr at hvis din bruttoinntekt eller næringsinntekt overstiger disse grensene, vil du ikke kunne kvalifisere for fri rettshjelp. Det er viktig å huske på at samlet inntekt og formue for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi vil bli lagt til grunn ved vurderingen.

Formuesgrensen for fri rettshjelp er på kr 150 000. Dette betyr at din nettoformue, som inkluderer både eiendeler og gjeld, ikke kan overstige denne grensen for at du skal kunne kvalifisere for fri rettshjelp. Det er viktig å huske på at formuesgrensen kan variere avhengig av omstendighetene, og det er derfor alltid best å sjekke med en kvalifisert juridisk rådgiver før du søker.

Husk at det også finnes visse unntak for disse grensene, spesielt hvis du har spesielle omstendigheter som gjør det vanskelig å betale for juridisk hjelp selv. Det er også verdt å merke seg at selv om du kvalifiserer for fri rettshjelp, kan det hende du likevel må betale en egenandel avhengig av din situasjon.

I tillegg til inntekts- og formuesgrensene, er det også viktig å huske på at det er andre krav som må være oppfylt for å kvalifisere for fri rettshjelp, som for eksempel at saken din er av en viss betydning eller kompleksitet. Så før du søker om fri rettshjelp, må du sørge for at du møter alle kriteriene som er nødvendige for å kvalifisere.

Fri rettshjelp kan være en uvurderlig ressurs for mange som ikke har råd til juridisk hjelp på egen hånd. Men det er viktig å huske på at det finnes grenser som må være oppfylt før du kan kvalifisere for fri rettshjelp. Så sørg for å sjekke kriteriene nøye før du søker.

Ring oss