Private forsikringer som omfatter rettshjelp

Private forsikringer som omfatter rettshjelp

Private forsikringer som omfatter rettshjelp kan være en smart måte å sikre seg juridisk bistand uten å måtte betale store summer selv. Som det fremgår av loven, vil forsikringen være subsidiær i forhold til de tilfellene der det er tegnet en forsikring som dekker det aktuelle saksområdet.

En av fordelene med rettshjelpsforsikring er at både forsikringsegenandelen og utgifter utover det som dekkes av forsikringen kan søkes dekket etter rettshjelploven, så lenge de alminnelige vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Dette kan være svært gunstig for søkeren, da det kan redusere kostnadene betydelig.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke alltid er sikkert at det offentlige vil dekke hele forsikringsegenandelen. I tilfeller der forsikringsegenandelen gjelder en fri sakførselssak, vil det som regel være rimeligere for det offentlige å dekke egenandelen, enn å innvilge fri sakførsel i saken.

Når det gjelder bistand utover det som dekkes av forsikringen, skal det føres en restriktiv praksis. Dette skyldes at slik bistand sjelden vil være nødvendig, og forsikringen dekker som regel bistand utover det som normalt innvilges og anses som nødvendig bistand etter rettshjelploven.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom det er grunnlag for å dekke bistand utover forsikringen, skal utbetalingen fra forsikringsselskapet trekkes fra advokatens salærregning. Det er derfor viktig å opplyse om hvor mange timer som søkes dekket som fri rettshjelp, og å ta utgangspunkt i advokatens alminnelige timesats.

Alt i alt kan private forsikringer som omfatter rettshjelp være en god investering for de som ønsker å sikre seg juridisk bistand uten å måtte betale store summer selv. Men det er viktig å sette seg inn i vilkårene for forsikringen og rettshjelpsloven for å unngå overraskelser og kostnader på veien.

Ring oss